Васильєва Тетяна Анатоліївна

Васильєва Тетяна Анатоліївна

Професор, доктор економічних наук
Директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Народилась у 1974 році.
У 1996 р. закінчила економічний факультет Сумського державного університету.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.02.02 — Економіка та управління науково-технічним прогресом.
Вчене звання доцента кафедри управління та міжнародної діяльності УАБС присвоєно у 2003р.
У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит.
Вчене звання професора кафедри менеджменту УАБС присвоєно у 2010 р.

Інші обов’язки:
• Керівник Центру соціально-економічних досліджень та академічної мобільності (ARMG)
• Член редакційної колегії міжнародного наукового фахового видання «Механізм регулювання економіки»
• Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій в УАБС та Сумському державному університеті
• Керівник проекту «FEMbook»
Дисципліни: «Організація продажів банківських продуктів»; «Сучасні методики викладання у вищий школі»

Сфера наукових інтересів: банківська справа, інвестування, відтворювальні процеси в економіці, ризик-менеджмент, інноваційна діяльність.
Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць Google Scholar
E-Mail: tavasilyeva@fem.sumdu.edu.ua